SỐNG KHỎE, KHÔNG KHÁNG SINH - KOKASI VIỆT NAM

1 QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Tùy từng khách hàng chúng tôi áp dụng phương thức thanh toán phù hợp

1. Thanh toán trực tiếp

Khách hàng mua sản phẩm trực tiếp tại KOKASI mart thanh toán khi mua sản phẩm.

2. Đặt hàng online

– Khách hàng chuyển khoản trước khi nhận được sản phẩm.

– Khách hàng thanh toán khi nhận được sản phẩm với người giao hàng.

Sống khỏe, không kháng sinh – KOKASI Việt Nam